Gerekli Belgeler
 • Müracaat formu
 • Kira sözleşmesi veya tapu
 • Maliye vergi levhası
 • İlan ve reklâm belgesi
 • ŞAHISLARDAN Esnaf sicil belgesi, Bağ-Kur veya SSK işyeri belgesi (Emekli ise Emekli Cüzdanı), 2 adet resim
 • 2 adet yarım kapaklı dosya
 • ŞİRKETLERDEN : Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Oda Kayıt Belgesi
 • İtfaiye Raporu
 • Yapı kullanım izin belgesi
 • Kat maliklerinden muvafakatname (Karar defterine işlenecek)
 • Çıraklık ve Meslek Eğitim Kanunu gereğince Ustalık belgesi (Kanun kapsamına giren iş kollarından)
 • Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu kapsamındaki yerler için Emniyet izni ön yazısı
 • OTOPARKLARDAN: Kapı numarası (Numarataj Şube Müdürlüğünden alınacak), UKOME kararı, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası